2006/Jun/28

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องนิราศพระบาท

๑. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

๒. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

๓. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. รับราชการโดยมิได้เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อต่อความยากลำบาก

๕. พรสวรรค์มิใช่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้บุคคลนั้นพัฒนาตัวเองได้ หากแต่ยังต้องอาศัยพรแสวง แสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวด้วย

๖. คนเราเกิดมาทุกคนมีกรรมติดตัวมาด้วยเสมอ อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้

๗. เวรกรรม มีจริง จะเห็นได้จากกลอนช่วงที่สุนทรภู่ตัดพ้อต่อโชคลาภวาสนาของตน

๘. ความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

๙. การเคารพเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชานับเป็นมารยาทที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

๑๐. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่อนุชนคนรุ่นหลังควรจะรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความดีงามของชาติไทย

๑๑. เอกลักษณ์ไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพชนได้รักษาและหวงแหนเท่าชีวิต ไม่คุ้มกับการรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามามากโดยที่ไม่คำนึงถึงปัญหาและความเหมาะสมในสังคมลักษณะปัจจุบัน

๑๒. การรับราชการในสมัยก่อนนับว่าเป็นวิถีธรรมเนียมยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน


edit @ 2006/06/28 21:11:00

Comment

Comment:

Tweet


#14 by (171.4.183.244|171.4.183.244) At 2014-01-27 13:26,
รักเเม่มากคะงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง double wink double wink
#13 by ญิ๋งฟาง (125.27.53.69) At 2010-02-18 09:50,
ขอให้มีความ
big smile open-mounthed smile confused smile
#12 by (125.27.53.69) At 2010-02-18 09:32,
#11 by เดเดเดเด (202.143.159.19) At 2009-06-20 19:59,
ยกตัวอย่างไม่เปงช่วยยกให้หน่อยได้ปะ sad smile confused smile open-mounthed smile big smile surprised smile
#10 by สวย (202.143.157.179) At 2009-06-16 14:38,
สวยเลือกได้ question embarrassed sad smile confused smile open-mounthed smile
#9 by สวย (202.143.157.179) At 2009-06-16 14:37,
ช่วยยกคำกลอนด้วย
#8 by เม (118.174.218.244) At 2008-07-16 18:57,
#7 by ดน (125.24.148.153) At 2007-09-28 09:51,
ดีค่ะ
#6 by ฮิคาริ (203.107.198.75) At 2007-07-10 23:55,
เออ..ลืมไปบอกตัวละครสำคัญด้วยนะ
#5 by fameจัง (203.113.110.58) At 2007-05-25 16:05,
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามีวรรณคดีใดที่ปรากฎอยู่ในเรื่องนิราศพระบาทมั่งอ่ะ....บอกหน่อยดิ
#4 by fameจัง (203.113.110.58) At 2007-05-25 15:52,
#3 by fame (203.113.110.58) At 2007-05-25 13:04,
ก็หมดนั่นแหละ
#2 by fame (203.113.110.58) At 2007-05-25 13:04,
ที่จริง ข้อคิดเรื่องนิราศพระบาทน่าจะยกตัวอย่างคำประพันธ์ด้วยว่าให้ข้อคิดตรงไหน จะช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะ
#1 by *~สาวกบารามอส~* (203.188.43.104) At 2007-01-24 02:48,