2006/Jul/02

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์พิชญา อุบลเทพชัย

สมาชิกในกลุ่มการทำงาน

"ตามรอยสุนทรภู่..สู่พระพุทธบาท"

( บน 1,2,3,4,5,6 / ล่าง 1,2,3,4,5,6 )

๑.นายกิตติธัช ลิ้มตระกูล (บน5)

๒.นางสาวจิรดา ธรรมโฆสิต(ล่าง1)

๓.นายจิรวัฒน์ คูณขาว(บน4)

๔.นายดิษฐพล ทรงงาม(บน3)

๕.นางสาวพัชรี ดิลกกุลวัฒนา(ล่าง2)

๖.นายวชิระ วงศ์ธนสารสิน(บน1)

๗.นางสาวศศธร ชองกูเลีย(ล่าง6)

๘.นายศุภฤกษ์ ปั้นคุ้ม(บน2)

๙.นางสาวสุดารัตน์ สุวัธนเมธากุล(ล่าง3)

๑๐.นายสุทธิศักดิ์ พันธุ์แสงทอง(บน6)

๑๑.นางสาวปทิตตา รวยอารี(ล่าง4)

๑๒.นางสาวศิธตา อินอ่ำ(ล่าง5)


รูปภาพประกอบในการทำงาน ( มีอีก )

- ขออภัย คณะผู้จัดทำจะลงรูปเพิ่มให้ ขณะนี้เกิดความขัดข้อง

ทางการสื่อสาร -


edit @ 2006/07/02 22:05:00

2006/Jun/28

ประวัติผู้แต่งนิราศพระบาท

สุนทรภู่

เมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วปีเด็กคนหนึ่งก็ถือกำเนิดมาเพื่อจะเป็น ศรีกวีประจำนครหลวงใหม่ เด็กผู้นี้มีชื่อว่า ภู่ ได้ถือกำเนิดมาในตระกูลคนสามัญ เมื่อเวลาเช้าประมาณ ๘.00 นาฬิกาในวันจันทร์ขึ้น๑ค่ำ เดือน๘ ปีมะเมีย จุลศักราช๑๑๔๘ ตรงกับ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ..๒๓๒๙

มารดาของสุนทรภู่ น่าจะใกล้ชิดกับคนทางกรมพระราชวังหลังคือเมื่อรัชกาลที่๑ ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ได้ประดิษฐานพระบรมราชวงศ์ตามประเพณีโบราณ โดยโปรดให้หลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน

ซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรีทำราชการเป็นที่พระยาสุริยอภัย นั้น เป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ เป็นพระราชวังหลังพระองค์แรก ในครั้ง กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อแยกทางกับสามีแล้วมารดาของสุนทรภู่ก็ได้เป็นนางนมพระราชธิดาในกรมพระราชวังหลัง ทั้งนี้โดยสันนิษฐานแล้ว ผู้ที่จะเป็นนางนมลูกเจ้านายนั้น ก็ต้องเป็นคนรู้จักของสนมในวังที่ไว้ใจได้

ด้านการศึกษา สุนทรภู่ได้เรียนที่วัดชีปะขาว ภายหลังรัชกาลที่ ๔ ให้พระนามว่าวัดศรีสุดาราม

ประเพณีแต่ก่อน ผู้ที่มีลูก ก็มักถวายตัวเป็นข้าเจ้านายที่ตนสังกัดอยู่ มารดาของสุนทรภู่ก็เช่นกัน เมื่อตนได้เป็นข้าในพระราชวังหลังก็ได้ถวายตัวสุนทรภู่เป็นมหาดเล็ก แต่สุนทรภู่คงไม่ได้อยู่รับใช้ในวังเป้นประจำเมื่อถวายตัวแล้วคงจะออกมาอยู่บ้าน แต่สุนทรภู่ก็คงเข้านอกออกในได้สะดวกจึงนับได้ว่า สุนทรภู่ได้ใกล้ชิดในวังตั้งแต่วัยยังเยาว์ ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สุนทรภู่มีความรู้ความคิดกว้างขวางกว่าเด็กชาวบ้านทั่วไป นับเป็นการศึกษาเบื้องต้น ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับสุนทรภู่

แม่จัน

แม่จันนี้ เข้าใจว่าเป็นคนในวังหลัง และคงจะมีบิดาเป็นคนมีอำนาจอยู่ จึงทำให้สุนทรภู่ต้องถูกจำ ความรักระหว่างสุนทรภู่กับแม่จันนั้น คงจะเป็นการลักลอบ เมื่อถูกจับได้ บิดาซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในวังคนหนึ่ง น่าจะนำความเข้ากราบทูลกรมพระราชวังหลัง ซึ่งเป็นเหตุให้สุนทรภู่ต้องถูกขัง จากข้อสันนิษฐานคาดว่า แม่จันคงจะเป็นหญิงหน้าตาคมคาย มีจริตและอารมณ์รุนแรง พอถึงบทรักก็รักอย่างไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น แต่เมื่อถึงคราวโกรธคราวหึงก็เกรี้ยวกราดอย่างรุนแรงอย่างที่สุนทรภู่รอไม่ติด

อย่างไรก็ดี ถึงจะขัดทางผู้ใหญ่ แต่เข้าใจว่าแม่จันตกลงปลงใจกับสุนทรภู่แล้วเด็ดขาด ผู้ใหญ่เห็นหมดทางที่จะขัดขวาง ในที่สุดแม่จันก็ทำการสู่ขอสุนทรภู่ตามประเพณี กับแม่จันคู่สวาทคนแรกนี้ ทำให้สุนทรภู่ได้ชิมรสรักที่หวานชื่น และขมขื่นเผ็ดร้อนบริบูรณ์ เมื่อถึงคราวหมางใจ สุนทรภู่ก็เป็นฝ่ายงอนง้อทุกครั้งไป แต่ในที่สุดก็คงทนความหึงหวง และแสนงอนของแม่จันไม่ไหว ทั้งสองจึงแยกทางกัน แต่ถึงกระนั้นรสรักครั้งแรกก็คงผูกพันใจกวีเอกผู้นี้อยู่ เพราะเมื่อพบเห็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่า จัน ก็อดนึกไปถึงแม่จันไม่ได้เลย

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ขึ้นเสวยราชย์สืบสันตติวงศ์ และได้ทรงสถาปนาพระเจ้าน้องคือ เจ้าฟ้าชายจุฑามณี ให้ดำรงพระยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รู้จักและโปรดปรานสุนทรภู่ ทรงเรียกสุนทรภู่มาชุบเลี้ยงไว้ในพระราชวังของพระองค์ ครั้งเมื่อพระองค์ได้รับบวรราชาภิเษก มีพระเกียรติเสมอพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงตั้งสุนทรภู่ให้เป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวร เมื่ออายุได้ ๖๖ ปี นับได้ว่าเป็นตำแหน่งสุดท้ายของสุนทรภู่ โดยสุนทรภูได้ถึงแก่กรรม ใน พ.. ๒๓๙๘


edit @ 2006/06/28 19:53:25
edit @ 2006/06/28 19:54:19

2006/Jun/28

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องนิราศพระบาท

๑. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

๒. ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์

๓. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

๔. รับราชการโดยมิได้เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อต่อความยากลำบาก

๕. พรสวรรค์มิใช่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้บุคคลนั้นพัฒนาตัวเองได้ หากแต่ยังต้องอาศัยพรแสวง แสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวด้วย

๖. คนเราเกิดมาทุกคนมีกรรมติดตัวมาด้วยเสมอ อาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้

๗. เวรกรรม มีจริง จะเห็นได้จากกลอนช่วงที่สุนทรภู่ตัดพ้อต่อโชคลาภวาสนาของตน

๘. ความเพียรพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

๙. การเคารพเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชานับเป็นมารยาทที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

๑๐. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่อนุชนคนรุ่นหลังควรจะรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความดีงามของชาติไทย

๑๑. เอกลักษณ์ไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพชนได้รักษาและหวงแหนเท่าชีวิต ไม่คุ้มกับการรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามามากโดยที่ไม่คำนึงถึงปัญหาและความเหมาะสมในสังคมลักษณะปัจจุบัน

๑๒. การรับราชการในสมัยก่อนนับว่าเป็นวิถีธรรมเนียมยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน


edit @ 2006/06/28 21:11:00